Gipuzkoako Kirol Federatuari buruzko Datuak Urtea

Gipuzkoa Osoa

Eskualdea Udalerria Modalitatea

Bolo jokoa eta toka » 09-10 Urtea

  • Klubak
  • Lizentziak
  • Urtez urte
Chart.
Kluba 1
Kluba Giz. Liz. Emak. Liz. Liz. Guztira
Clubes No Identificados 0 0 0


Lizentziak 616
Generoa Lizentziak Indize erlatiboa
Gizonezkoak 532 86,36%
Emakumezkoak 84 13,64%

Chart.
Kirol Lizentziak
Giz. Lizentziak Emak. Lizentziak Lizentziak guztira Indize erlatiboa
Guztizkoa 490 70 560 90,91%
Kadetea 50 30 80 14,29%
Jubenila 0 0 0 0,00%
Juniorra 0 0 0 0,00%
Seniorra 440 40 480 85,71%
Beterano 0 0 0 0,00%
Jolas 0 0 0 0,00%

Chart.
Kirolekoak ez diren Lizentziak
Giz. Lizentziak Emak. Lizentziak Lizentziak guztira Indize erlatiboa
Guztizkoa 42 14 56 9,09%
Bestelakoak 0 0 0 0,00%
Teknikariak 18 6 24 42,86%
Epaileak 24 8 32 57,14%

Chart.Chart.

Urtea Klubak Giz. Lizentziak Emak. Lizentziak Lizentziak guztira
03-04 - 836 171 1.007
04-05 - 830 171 1.001
05-06 - 512 49 561
06-07 36 578 122 700
07-08 38 532 84 616
08-09 38 442 27 469
09-10 1 532 84 616